Thuis tussen de bakenbomen

Het projectteam Meanderende Maas wil graag weten welke ideeën bewoners en andere betrokkenen hebben over het gebied. Daarom wordt er een zogeheten Belevingswaardeonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn 4.000 enquêtes verstuurd naar mensen die hier wonen en werken. Ook zijn er zo’n 20 mensen geïnterviewd over hun wensen en ideeën. Veerman Cor Snaterse is er daar een van. ‘Gooi al die nevengeulen maar open en laat mensen met een bootje er ook van profiteren.’

Al 14 jaar bestuurt Cor met veel plezier de veerpont op de Maas tussen Maasbommel en Megen. Als je de Maas als werkomgeving hebt, dan heb je daar ook ideeën over. Cor heeft er in ieder geval genoeg.

Bakenbomen
De bakenbomen moeten blijven, vindt Cor. ‘Die bomen horen bij deze rivier. Ik vaar in mijn vrije tijd met mijn zeilboot op alle Nederlandse rivieren, maar nergens heb je bakenbomen, zoals langs de Maas. Als ik die zie, voel ik me meteen thuis.’ In vroeger tijden hielpen de bomen de schippers de juiste koers te varen, bij mist en hoogwater. Door de komst van moderne navigatiesystemen hebben de bomen geen functie meer. Maar dat is voor de veerman geen reden dat de bomen zouden moeten verdwijnen. ‘Dat stukje nostalgie mag van mij blijven.’

Kraanvogels
Wat hem betreft, worden er in het project Meanderende Maas ook de nodige nevengeulen open gegraven. ‘Door de nevengeulen die bij de Hemelrijkse Waard en in Maasbommel zijn aangelegd, zie je prachtige natuur ontstaan. En daar komen ook weer vogels en andere dieren op af. Er zijn nu lepelaars, zilverreigers en zelfs kraanvogels in het gebied te zien. Dat is genieten.’

Pleziervaart
Het aanleggen van geulen is niet alleen goed nieuws voor de natuur, vindt Cor, maar biedt ook kansen voor recreatie. Daarom adviseert hij om de nevengeulen bij Megen ook bevaarbaar te maken voor langzame pleziervaart. ‘Gooi al die zijgaten open en laat mensen met een bootje er ook van profiteren.’ Deze maatregel heeft volgens de veerman nog een voordeel: ‘Het is op de rivier soms een drukte van belang met grote schepen en de bootjes van recreanten. Als de kleine bootjes uit kunnen wijken naar de nevengeulen, maakt dat de Maas meteen ook veiliger.’

Sterkere dijk en rivierverruiming
Cor is te spreken over de aanpak van project Meanderende Maas waarbij waterveiligheid niet alleen via een sterkere en hogere dijk geregeld gaat worden, maar ook door verruiming van de rivier. ‘Die combinatie vind ik een hele goede. Op die manier wordt een alleen hogere dijk gebouwd waar het echt nodig is. Rivierverruiming helpt ook mee om het gebied te beschermen tegen overstromingen.’

Heeft u ideeën om het projectgebied te verbeteren? Laat ze ons weten!