Tweede werkplaats over maatregelen aan dijk, rivier en gebied

Op vrijdag 23 februari  is de tweede werkplaats van het project Meanderende Maas gehouden. De vaste groep van 45 bewoners en ondernemers heeft gediscussieerd over de zogenaamde bouwstenen. Dit zijn mogelijke maatregelen om de dijk te versterken, de rivier te verruimen en het gebied te verbeteren.

De deelnemers van de werkplaats zijn eerst bijgepraat over de waterveiligheidsopgave. Kees Jan Leuvenink van Waterschap Aa en Maas heeft uitleg gegeven over de wettelijke veiligheidsnorm die we met dit project moeten realiseren. Tijdens de presentatie zijn veel vragen gesteld. Al met al is een duidelijk beeld gegeven over de noodzaak van dit project. U vindt de presentatie hier.

In groepen hebben de deelnemers daarna de mogelijke maatregelen op hoofdlijnen  voor de dijk, de rivier en het gebied besproken. Hierover hebben zij met elkaar goede gesprekken gevoerd. Vervolgens hebben we de inzichten per groep verzameld en gedeeld. De resultaten van deze discussie worden verwerkt in een verslag, dat binnenkort op de website wordt geplaatst. Houd de website dus in de gaten!