Video over maatregelen voorlopig ontwerp

Bent u benieuwd naar de maatregelen uit het voorlopig ontwerp Meanderende Maas voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling? Kijk naar de nieuwe video waarin wij aan de hand van de kaart een rondleiding geven door het projectgebied. De beelden geven een impressie van de toekomstige situatie. Het is de stand van nu, het voorlopig ontwerp.

Het voorlopig ontwerp gaan we in 2021 samen met aannemer Boskalis verder uitwerken tot definitief ontwerp. Medio 2022 is het definitief ontwerp gereed voor de terinzagelegging en inspraak. Na de definitieve besluiten start de uitvoering naar verwachting medio 2023.