Volop kansen rondom de Maas

Ed Steiger, eigenaar natuurcamping en bewoner buitendijkse woning:

‘De plannen van het project Meanderende Maas volg ik op de voet. Alle openbaar beschikbare stukken heb ik inmiddels goed doorgenomen. Ik kijk ernaar vanuit twee perspectieven: die van ondernemer en bewoner. Zowel voor mijn natuurcamping De Maasakker als voor mijn buitendijkse woning zie ik eigenlijk alleen maar kansen. Ten eerste verbetert de waterveiligheid, ten tweede is er veel aandacht voor natuurontwikkeling en ‘last but not least’: er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het toerisme.

De enige bedreiging die ik zou kunnen bedenken, is dat mijn camping in de toekomst misschien minder goed te bereiken wordt. Maar ook daar zie ik kansen. Misschien dat de zandpaden waar nu de tractoren overheen gaan, plaats maken voor fietspaden. Dat zou weer een heel mooi pluspunt voor mijn gasten zijn!

In deze fase van het project is nog veel onduidelijk, dat vind ik logisch. Toch merk ik dat mensen zelfs nu al erg geïnteresseerd zijn. Dat geldt voor de inwoners van het projectgebied, maar ook voor de toeristen die mijn camping bezoeken. Inmiddels is bij velen bekend dat ik het project goed ken en krijg ik dus redelijk wat vragen die ik zo goed mogelijk probeer te beantwoorden. En op mijn website is een update te vinden onder de noemer ‘Ontwikkelingen rondom de camping’. Dat is één van de meest bezochte pagina’s!

Via de site kun je als betrokkene ideeën indienen bij het projectteam. Zo denk ik dat er behoefte is aan informatiepanelen over het project op een aantal aansprekende locaties. Natuurlijk zou ik er sowieso graag één zien op mijn camping. Die kan ik goed gebruiken bij het overbrengen van het verhaal van de Maas. Dat is namelijk zo mooi! We zijn hier niet alleen maar aan het graven en keien leggen. Nee, de natuur en het landschap spelen een hoofdrol. Eerder pakte dat al prachtig uit, kijk maar naar de voorbeelden in Hemelrijkse Waard en de Beerse Overlaat.

Andere mensen met ideeën zou ik willen aanraden: laat je horen. Dat kan door een idee in te dienen en door deel te nemen in de werkplaatsen of klankbordgroep. Samen maken we dit mooie gebied nog beter.’