Voortgang beantwoording binnengekomen zienswijzen

Tijdens de ter inzage periode in september 2023, heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te dienen op de plannen voor het project Meanderende Maas. Hierop zijn in totaal 121 zienswijzen binnengekomen, zie het eerdere artikel dat we hierover gepubliceerd hebben.

In de periode die volgde, is er samen met de bevoegd gezagen gewerkt  aan een passend antwoord op iedere vraag. Uiteindelijk gaan we al deze antwoorden verwerken in een ‘Nota van Antwoord’. Deze Nota is voor iedereen in te zien, en daarnaast krijgen alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, nog een aparte brief. Dit gebeurt vanuit de provincie Noord-Brabant.

In de besluiten en vergunningen die nu worden vastgesteld, zijn de wijzigingen die vanuit de binnengekomen zienswijzen zijn gekomen, verwerkt. Hierin zijn ook de ambtshalve wijzigingen meegenomen. Deze wijzigingen zijn allemaal ten gunste van de omgeving. Meer informatie hierover volgt in mei, dan kunt u lezen wat de aanpassingen op de plannen precies inhouden.

Nota van Antwoord

We verwachten deze Nota van Antwoord  en de vastgestelde besluiten eind mei 2024 te publiceren. Om deze documenten te kunnen publiceren, moet iedere betrokken partner het in de eigen organisatie vaststellen. Dat kàn betekenen dat  een deel van de documenten al ergens openbaar wordt. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van commissie- of raadsvergaderingen.

De formele publicatie volgt in mei. Dan informeren wij de omgeving uitgebreid hierover. Zo zal er in ieder geval een artikel verschijnen over de wijzigingen en organiseren we 2 inloopmomenten.