Einde zienswijzeperiode: hoe nu verder?

Van 17 augustus tot en met 27 september hebben alle ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten ter inzage gelegen. Iedereen had de mogelijkheid om in deze periode te reageren op de plannen voor het project Meanderende Maas. Tijdens de vier inloopavonden die ook in deze periode geweest zijn, hebben wij bezoekers ook nog gewezen op de mogelijkheid om een eventuele zienswijze te kunnen indienen. Alle stukken zijn nog steeds te bekijken op www.meanderendemaas.nl/terinzage

Uiteindelijk zijn er 121 zienswijzen binnengekomen. Alle betrokken overheden (bevoegd gezagen) gaan de zienswijzen nu bekijken. Zij beoordelen dan of een (bepaalde) zienwijze leidt tot de aanpassing van het besluit, of de achterliggende documenten. We verwachten dat rond de zomer van 2024 er dan een definitief besluit genomen wordt en dan worden ook de zienswijzen beantwoord.  Nadat de besluiten definitief zijn, kunnen de werkzaamheden starten.