Einde zienswijzeperiode: hoe nu verder?

Van 17 augustus tot en met 27 september hebben alle ontwerpbesluiten en bijbehorende documenten ter inzage gelegen. Iedereen had de mogelijkheid om in deze periode te reageren op de plannen voor het project Meanderende Maas. Tijdens de vier inloopavonden die ook in deze periode geweest zijn, hebben wij bezoekers ook nog gewezen op de mogelijkheid om een eventuele zienswijze te kunnen indienen. Alle stukken zijn nog steeds te bekijken op www.meanderendemaas.nl/terinzage

Uiteindelijk zijn er 121 zienswijzen binnengekomen. Alle betrokken overheden (bevoegd gezagen) zijn, samen met projectteam, bezig met de beantwoording van de zienswijzen. Zij beoordelen dan of een (bepaalde) zienwijze leidt tot de aanpassing van het besluit, of de achterliggende documenten. Vanwege de samenhang van alle plannen en de zorgvuldigheid waarmee we met de vragen, antwoorden en besluitvormingsprocedures omgaan, vraagt dit de nodige inspanning en tijd. We verwachten dat rond de zomer van 2024 de besluiten, vergunningen en de antwoorden op de zienswijzen vastgesteld en gepubliceerd worden. Nadat de besluiten definitief zijn, kunnen de werkzaamheden starten.