Terugblik inloopbijeenkomsten september 2023

Afgelopen weken hebben we in het projectgebied vier inloopbijeenkomsten over project Meanderende Maas georganiseerd. Aanleiding voor de bijeenkomsten was de terinzagelegging van de plannen voor Meanderende Maas. De bijeenkomsten in Lithoijen, Maasbommel, Megen en Ravenstein zijn ondanks de warmte goed bezocht. We waren namens de projectorganisatie, de partnerorganisaties en bevoegd gezag, waaronder de provincie Noord-Brabant, met een groot aantal medewerkers aanwezig. Dat was nodig, we verwelkomden ongeveer 250 mensen. De terinzagelegging  en de mogelijkheid zienswijzen in te dienen duurt nog tot en met woensdag 27 september. Tijdens de bijeenkomsten was iedereen welkom om vragen te stellen over het ontwerp en de ter inzage liggende stukken.

Vragen

We verwelkomden veel dijkbewoners voor nadere uitleg over het precieze ontwerp. Na beantwoording van de vragen kunnen zij de afweging zelf maken wel of geen zienswijze in te dienen. Ook kregen we veel vragen om toelichting over de rivierverruiming, de natuurontwikkeling en de recreatieve routes. We hebben ook zorgen gehoord over de toename van de snelheid van het verkeer op de dijk of over het inbrengen van de damwanden tijdens de uitvoering. Vaak kwam de vraag, ‘wanneer gaan jullie beginnen’. We zagen ook veel nieuwe gezichten, soms van heinde en verre, die geïnteresseerd waren naar het gehele plan, zonder specifieke vragen

Zijn alle vragen beantwoord?

Aan de bezoekers van de bijeenkomsten vragen we bij het verlaten van de zaal: ‘zijn al uw vragen beantwoord?’ Enkele antwoorden waren: ‘alle vragen zijn beantwoord, mooi project’, ‘het was leuk’, ‘ze komen nog langs voor meer uitleg’, ‘best wel prima’, ‘nu begrijp ik het’…., ‘ik ga geen zienswijze indienen’, ‘wij hebben onze wens in de plannen gekregen, de verbetering van de N625’, ‘de veerdienst Megen – Maasbommel blijft hetzelfde, gelukkig’, ‘ik heb toch wat opgestoken’, ‘ik ben nu goed geïnformeerd’.

Zijn er nog vragen? mail gerust naar info@meanderendemaas.nl 

Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang, ga naar de website en geef u op voor de digitale nieuwsbrief. Wilt u het ontwerp bekijken, ga naar de interactieve kaart van het definitief ontwerp.

Vervolg

Na de zienswijzeperiode betrekken de verschillende overheden de ingediende zienswijzen bij het komen tot definitieve besluiten. Indien een zienswijze nieuwe inzichten oplevert, kan dat leiden tot een aanpassing in het definitieve besluit. Naar verwachting starten in 2024 de werkzaamheden aan de dijk en rivierverruiming.