Wat betekenen de witte lintjes om de bomen in het Osse deel van het project?

Eén van de plannen die nu ter inzage liggen, is de omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van bomen. Dit is nodig voor de dijkversterking, rivierverruiming en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden binnen project Meanderende Maas. Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen, moeten er eerst bomen en struiken worden verwijderd.

Welke bomen worden gekapt?

In Oss zijn bomen waarvoor een kapvergunning nodig is, opgenomen in deze vergunning. De gemeente Oss heeft bepaald dat deze bomen met een wit lintje moeten worden gemarkeerd. Zo kunt u buiten gemakkelijk zien welke bomen in deze eerste kapvergunning vallen. De kapvergunning is één jaar geldig, omdat niet alle bomen in één keer gekapt kunnen worden. Daarom volgen er later nog andere aanvragen.

Meer informatie

Wilt u de vergunning en de bijbehorende kaarten bekijken? Bekijk ze op de ze pagina. In de bijlagen ziet u voor welke bomen een vergunning is aangevraagd en waarom. In het najaar geven we meer informatie over de exacte planning van de werkzaamheden.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Stuur dan een e-mail naar info@meanderendemaas.nl. Wij helpen u graag verder.