Werk in uitvoering: onderzoeken in het gebied

De eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling starten, als alles voorspoedig verloopt, in het najaar van 2023. Maar toch kan je nu al collega’s van het project Meanderende Maas in het projectgebied bezig zien met handboringen, graafwerkzaamheden of archeologisch onderzoek. Wat doen zij en waarom? We leggen het hieronder in het kort uit aan de hand van een aantal voorbeelden.

Handboringen en metingen

Op verschillende locaties langs de dijk en verder van de dijk af doen we verschillende handboringen en metingen. We willen namelijk een nauwkeurig beeld hebben van de opbouw van de grond voordat we met de uitvoering starten. Zo weten we beter waar we rekening mee moeten houden en welk materiaal we in moeten zetten. Een aantal voorbeelden van onderzoeken de komende tijd:

  • Vanaf half oktober worden er handboringen gedaan om een beter beeld te krijgen van de archeologische waarden in de uiterwaarden bij Megen. Met name op de locaties waar klei-inkassing gaat plaatsvinden. Bij klei-inkassing brengen we aan de rivierzijde van de dijk, onder de bestaande teelaardelaag, een dikke kleilaag aan. De dikke kleilaag voorkomt dat water onder de dijk door gaat sijpelen en zand meeneemt. Deze oplossing zorgt voor minder hinder waar de huizen vlak langs de dijk staan.
  • Nabij de Veerweg in Maasbommel, de dijk zelf tussen Ravenstein en Lith en de Hoogduinsestraat en Maasbommelse Veerweg in Megen starten we in november met handboringen om de bermen en fundering van de weg en op- en afritten beter in beeld te krijgen.  Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden er verkeersmaatregelen getroffen zoals een rijdende wegafzetting.
  • Zowel aan de Gelderse als de Brabantse zijde doen we in november en december door middel van boringen onderzoek naar de milieukwaliteit van de klei in de uiterwaarden. Zo krijgen we meer informatie over waar we de grond verder nog voor kunnen gebruiken.

Graafwerkzaamheden

Voordat we de grotere graafwerkzaamheden starten voor de uitvoering van alle maatregelen moeten we ook een goed beeld hebben waar kabels en leidingen liggen. Deze willen we natuurlijk liever niet beschadigen. We hebben kaartmateriaal waar de kabels en leidingen op staan, maar op verschillende locaties in het projectgebied graven we proefsleuven om deze informatie te checken. Het kan dus zijn dat je een minigraver ziet om de proefsleuven te graven. Hiervoor moeten ook verkeersmaatregelen worden getroffen zoals een rijdende wegafzetting

Te voet

Ook kan je ons met een onderzoekende blik zien lopen  in het gehele projectgebied  We willen namelijk voordat de uitvoering start de invasieve exotische plantensoorten goed in kaart brengen. Oftewel: waar bevinden zich planten zoals de Japanse Duizendknoop en de Grote Bereklauw. Deze kunnen schadelijk zijn voor de natuurontwikkeling of het waterbeheer. Eventueel kunnen we deze dan bestrijden.

Archeologische onderzoeken

Op de Maasakker in de Diedensche Uiterdijk vindt tot in het nieuwe jaar archeologisch onderzoek plaats met proefsleuven. Aansluitend onderzoeken we in het hele projectgebied van Meanderende Maas op diverse locaties historische elementen zoals oude dijkjes, sluisjes en sloten. Daarna gaan we voor archeologisch onderzoek naar de Lelyzone ten noorden van de Tienmorgenstraat.

De start van de werkzaamheden van de maatregelen is in het najaar van 2023 voorzien, de dijk moet eind 2025 klaar zijn en de overige maatregelen eind 2028  met uitzondering van de zelfrealisatiegebieden.

Voor vragen of meer informatie, neem contact op via info@meanderendemaas.nl.