Werkbezoek bestuurders in teken van participatie

Vrijdag 21 juni vond een bijzonder werkbezoek plaats van de bestuurders van de betrokken organisaties bij project Meanderende Maas. Zij kregen in Acropolis in Megen uit eerste hand ervaringen te horen van deelnemers aan werkplaatsen en leden van het klankbord over hun participatie in dit project. De bestuurders waren onder de indruk van alle inzet en ingebrachte kennis en ervaring over het gebied. Lambert Verheijen, voorzitter stuurgroep Meanderende Maas: “We realiseren ons heel goed de kracht van de inbreng van de mensen. Wij zullen met u in gesprek blijven tot en met de uitvoering”.

Ideeën naar elkaar toegegroeid

De bestuurders werden in Acropolis eerst inhoudelijk bijgepraat. Erna volgde het gezamenlijk programma. Werkplaatsdeelnemers vertelden dat zij echt meegenomen zijn in het proces. Theo van Heukelom, lid van de klankbord: “Ondanks uiteenlopende belangen van de deelnemers aan de werkplaatsen merkten we dat het altijd gelukt is om de rust te bewaren. Ideeën zijn naar elkaar toegegroeid en zien wij terug in maatregelen. In de loop der tijd is er goed geluisterd. Nu hopen en verwachten wij dat de stuurgroep ook met de ideeën kan instemmen”.

Opkomst en sfeer

Harry Hofman van het klankbord, vertelde dat zij bij alle werkplaatsen, dijktafels en informatiebijeenkomsten met een vertegenwoordiging aanwezig zijn geweest. Om het proces goed te volgen en daarover te adviseren. Hofman: “Opvallend is de hoge opkomst bij de werkplaatsen en de goede sfeer die er is en goed dat de bestuurders zijn gekomen om te horen wat er speelt in de regio”. Op advies van het klankbord is er in aansluiting op de dijktafels voor de bewoners aan de Maasdijk in Brabant ook een Gelderse tafel georganiseerd voor informatie aan de dorpsraden.

Draagvlak criterium bij besluitvorming

Zowel de deelnemers van de werkplaatsen als het klankbord stelden natuurlijk de vraag aan de bestuurders wat er met de inbreng gaat gebeuren. En ook welke criteria er bij de afwegingen van keuzes gelden. Lambert Verheijen: “Waterveiligheid staat op nummer een. De maatregelen moeten leiden tot een veilige regio. De noodzakelijk ingrepen aan de dijk combineren we met ruimte voor de rivier. Dat biedt veel kansen voor natuur, recreatie en economie en komt de regio ten goede. De betaalbaarheid is een ander criterium. Door verschillende geldstromen te combineren bereiken we meer”. Alle bestuurders gaven te kennen dat draagvlak bij de besluitvorming een belangrijk criterium is en er een zorgvuldige terugkoppeling plaatsvindt over de afwegingen die gemaakt gaan worden.

Meanderende Maas

In project Meanderende Maas werken tien organisaties samen. Vanuit de tien organisaties is de stuurgroep Meanderende Maas samengesteld die eind dit jaar het voorkeursalternatief zal vaststellen.

 

Lees hier het verslag van de werkplaats of bekijk de presentatie.