Zorg voor dieren in het gebied

Kort geleden is onderaan de dijk langs de oever van De Vliet bij Haren een deel van de begroeiing gesnoeid. Het snoeihout is verwerkt in twee takkenrillen langs de noordoever van de plas.

De begroeiing is weggehaald om de dijk beter in de gaten te kunnen houden op bezoek van bevers die de dijk beschadigen door het graven van gangen.

Bevers

Afgelopen jaar heeft waterschap Aa en Maas  op deze plek al twee keer een beverhol van 15 en 18 meter moeten opruimen om verdere schade aan de dijk te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden van project Meanderende Maas voor de dijkversterking gaat ook de rest van de begroeiing onderaan de dijk weg. Om dat goed te maken, gaan we binnenkort nieuwe wilgen planten. De dijk gaan we hier aan de waterkant versterken met een damwand. Ook leggen we op enkele plaatsen hoogwatervluchtplaatsen (beverterpen) aan, zodat bij hoogwater vluchtende bevers daarop kunnen gaan zitten in plaats van in de dijk.

Wat is een takkenril?

Een takkenril is een plek met opstaande paaltjes in de grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht. Vogels, kleine zoogdieren zoals egels en insecten vinden er voedsel en ruimte om te schuilen of te broeden. De takken zijn met ijzerdraad tussen de paaltjes vastgezet, zodat ze bij hoogwater niet kunnen wegdrijven. Met de aanleg van de twee takkenrillen kunnen de kleine dieren na het snoeiwerk een ander goed plekje vinden. Zo zorgen we goed voor de dieren in het gebied. De takkenrillen zijn circa 2 meter breed, 20 meter lang en 1,5 tot 2 meter hoog.