Kansen door dijkversterking

Om bewoners, bedrijven en infrastructuur tot in Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen hoogwater zijn vele maatregelen bedacht om de dijk te versterken en de rivier meer ruimte te geven. Maar er is ook gekeken als we toch bezig zijn, naar mogelijkheden om ook andere punten of verbeteringen in de werkzaamheden meteen mee te nemen. In vaktaal heet dat een ‘meekoppelkans’ of een zogenoemde win-winsituatie.

De gecombineerde aanpak van dijkversterking en rivierverruiming in project Meanderende Maas maakt het al mogelijk ruim 500 ha nieuwe riviernatuur te ontwikkelen, vele kilometers struin-, wandel- en fietsroutes toe te voegen, voor vogelaars vogelspotplekken en voor dieren hoogwatervluchtplaatsen te maken en nog veel meer. De interactieve kaart biedt een totaaloverzicht. Maar er is ook veel aandacht voor kleinere kansen. In de afgelopen tijd zijn ontwerpen gemaakt voor:

  • De verbetering van de verkeersveiligheid N625 bij Lithoijen, lees hieronder;
  • Het gebied van het Haventje Megen;
  • De inpassing van de dijkversterking bij Huis te Dieden, stimulans voor het in ere herstellen van Huis te Dieden.

De ontwerpen zijn in de afgelopen tijd in overleg met direct betrokkenen gemaakt.

Verbetering verkeersveiligheid N625 bij Lithoijen

Het is gelukt om met de werkzaamheden voor de dijkversterking bij Lithoijen straks ook de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. Daar waar de dijk en de provinciale weg N625 samenvallen, gaan we met het verhogen van de dijk over een lengte van 200 meter meteen een veilige oversteek met een middeneiland en een fietspad aanleggen. Voor zowel wandelaars als fietsers. We voldoen hiermee aan een wens uit de omgeving.

Deze werkzaamheden koppelen we aan project Meanderende Maas, waarvoor de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss een extra bijdrage leveren.

Het doortrekken van de fietsverbinding langs de N625 tussen de betoncentrale en de jachthaven valt buiten de opdracht van project Meanderende Maas. Bij Lithoijen is in de uiterwaarden de Hemelrijkse Waard al ontwikkeld. Daar gaan vanuit project Meanderende Maas geen werkzaamheden plaatsvinden waaraan we de aanleg van het hele fietspad kunnen koppelen.

De gemeente Oss bekijkt de eventuele voltooiing van de recreatieve route langs de Maas.