Stuurgroep stemt in met concept voorkeursalternatief

De bestuurders van de tien betrokken organisaties, verenigd in de stuurgroep Meanderende Maas, hebben ingestemd met het concept voorkeursalternatief Meanderende Maas, Ravenstein – Lith. Daarin staan maatregelen om de ruim 26 km lange dijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith te versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Dit plan op hoofdlijnen is het resultaat van een onderlinge samenwerking en het intensief participatieproces met bewoners en ondernemers. Directe aanleiding is de noodzaak om de dijk te versterken. Eind 2019 nemen de bestuurders na consultatie van de eigen besturen een gezamenlijk besluit over het voorkeursalternatief.

Informatiebijeenkomsten, folders, interactieve kaart

Graag informeren wij u over de inhoud van het plan.

Bundeling krachten

Het concept voorkeursalternatief is het resultaat van een bundeling van krachten van de betrokken partijen en een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers. Ruim 40 mensen met uiteenlopende achtergronden en kennis van het gebied denken al 1,5 jaar structureel mee tijdens werkplaatsbijeenkomsten. Een klankbord adviseert over het proces. Via de website zijn opmerkingen, wensen en ideeën ingebracht. Contacten zijn er met bewoners en ondernemers via informatiebijeenkomsten, inloopbijeenkomsten, dijktafels en keukentafelgesprekken. Ook in de volgende fase betrekken we de bewoners en ondernemers bij de verdere uitwerking van het plan.

Vervolg

Eind 2019 nemen de bestuurders na consultatie van de eigen besturen een gezamenlijk besluit over het voorkeursalternatief. Vervolgens maken de maatregelen onderdeel uit van een op te stellen structuurvisie. Deze structuurvisie zal samen met de milieueffectrapportage begin 2020 door de provincies Noord-Brabant en Gelderland ter inzage worden gelegd. Dan is de formele inspraakperiode en kunnen zienswijzen worden ingediend. De volgende fase, de planuitwerking zal naar verwachting in 2022 zijn afgerond. De uitvoering start in 2023. De afronding van alle werkzaamheden is voorzien in 2028.