Terugblik werkplaats 14 en vooruitblik

Op woensdagavond 24 februari vond werkplaats 14 plaats. Voor de eerste keer digitaal.

Tijdens het gezamenlijk deel zijn de deelnemers bijgepraat over de voortgang in de planuitwerking van het afgelopen half jaar om tot een voorlopig ontwerp te komen. De maatregelen zoals deze zijn uitgewerkt voor de uiterwaarden en de dijk zijn op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast is aangegeven dat we nu ook zijn begonnen met nadenken over de uitvoeringswijze en de in 2022 te nemen projectbesluiten en aan te vragen vergunningen.

Voor het tweede deel van de werkplaats zijn de deelnemers in groepen uiteengegaan naar het onderwerp of deelgebied waar ze graag meer over wilden weten. Zo kwamen aan de orde de ontwerpen voor de dijk, verkeer op de dijk, de maatregelen aan de Gelderse zijde bij Maasbommel en Appeltern, de natuurontwikkeling in Ossekamp, De Waarden en de Diedensche Uiterdijk en het beheer. Ondanks de beperking van de digitale vorm, zijn er toch goede gesprekken gevoerd.

Het voorlopig ontwerp ronden we af, waarna we (digitale) informatiebijeenkomsten voor alle belangstellenden gaan organiseren. Erna gaan we vanaf eind mei samen met de aannemer het definitief ontwerp (DO) uitwerken.

Vervolg werkplaats

Tijdens de digitale bijeenkomst konden deelnemers antwoord geven op vragen over het vervolg van de werkplaatsen. Een meerderheid van de deelnemers vindt dat de werkplaatsen tot nu een belangrijk onderdeel zijn geweest van het plan dat nu voorligt. De deelnemers vinden het belangrijk dat we ook in de volgende fase weer samenkomen, dat er goede discussies zijn en dat de communicatie op huidig niveau blijft. Organisatie van excursies of werkbezoeken in het gebied of andere vergelijkbare gebieden heeft voor de deelnemers toegevoegde waarde. Zij blijven graag betrokken bij onderwerpen zoals verkeer, natuur en de inrichting van de details. Het grootste deel blijft ook graag betrokken bij de volgende fase. Wordt vervolgd.

Bekijk de presentatie of leest het verslag.