Digitale dijktafels en informatiebijeenkomsten

Aan het begin van 2021 gaan wij een reeks dijktafels, een werkplaats en informatiebijeenkomsten organiseren. Wij organiseren alles digitaal, veilig vanuit huis, vanwege de coronamaatregelen.

Dijktafels

Eind januari en begin februari 2021 organiseren wij meerdere digitale dijktafels over het voorlopig ontwerp van de dijk. Deze organiseren wij speciaal voor de bewoners en eigenaren van gronden langs de Brabantse zijde van de Maasdijk tussen Ravenstein en de sluis bij Lith.

Begin januari ontvangen dijkbewoners en eigenaren van gronden aan de dijk een brief met daarin de uitnodiging en de informatie over de aanmelding. De data van de dijktafels en de indeling naar gebieden staan al in de online agenda.

Informatiebijeenkomsten

Op woensdag 3 maart 2021 organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp voor het hele gebied van project Meanderende Maas. In het voorlopig ontwerp zijn de maatregelen uit het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief, verder onderzocht en uitgewerkt. Het zijn maatregelen voor de dijkversterking aan de Brabantse zijde van Ravenstein tot aan de sluit bij Lith en rivierverruiming én gebiedsmaatregelen aan zowel de Gelderse als Brabantse zijde van de Maas.

Veel informatie over de uitgewerkte maatregelen voor rivier en de uiterwaarden en twee specifieke dijktracés, Ravenstein en Macharen – Oijen, is al bekend en staat al op de website. Hierover zijn ook twee digitale informatiebijeenkomsten gehouden en terug te kijken op de website. In februari zal de aandacht dan ook meer liggen op het ontwerp van de gehele dijk.

Vervolg

Eind maart 2021 neemt de stuurgroep Meanderende Maas een besluit over het voorlopig ontwerp. Vervolgens kunnen we vanaf mei 2021 samen met de dan geselecteerde aannemer het voorlopig ontwerp tot in detail uitwerken tot een definitief ontwerp (eind 2021). In 2022 doorlopen we de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en officiële besluiten. De start van de realisatie is in 2023 voorzien.