Terugblik werkplaats 16

Donderdagavond 24 februari vond alweer de 16e werkplaats van het project Meanderende Maas plaats. De avond stond in het teken van de optimalisaties in het dijkontwerp en het ontwerp voor de rivier en uiterwaarden. Deze optimalisaties zijn de afgelopen maanden, onder andere na het archeologisch onderzoek tot stand gekomen.

In het ontwerp van de uiterwaarden is ruimte ontstaan voor meer ooibos. Er zijn hoogwatervluchtplaatsen ingetekend en oude meanders zijn opnieuw vormgegeven. Verder zijn de routes voor fietsers en wandelaars verbeterd. Voor de dijk zijn er ook optimalisaties doorgevoerd. De pipingbermen vervallen, omdat daarvoor in de plaats klei-inkassing mogelijk is. Bij klei-inkassing brengen we aan de rivierzijde van de dijk, onder de bestaande teelaardelaag, een circa 3 meter dikke kleilaag aan. De dikke kleilaag voorkomt dat water onder de dijk door gaat sijpelen en zand meeneemt. Deze oplossing zorgt voor minder hinder waar de huizen vlak langs de dijk staan.

De bewoners hadden veel belangstelling voor de struin-, wandel- en fietsroutes, het beheer en onderhoud, de uitvoering en de bakenbomen. Met de recente stormen van de afgelopen tijd leeft het besef nog meer dat de bomen niet het eeuwige leven hebben. Daarom is er vanuit de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeenten van Boxmeer tot Geertruidenberg het voornemen om te komen tot een nieuwe generatie bakenbomen. Op enkele plaatsen in ons project waar we het maaiveld verlagen voor de ruimte voor de rivier moeten bomen wijken. In onderzoek is hoe zo geleidelijk mogelijk tot een nieuwe generatie bakenbomen te komen. Bijvoorbeeld door nieuwe exemplaren tussen de oude in te planten.

Ook werd er aandacht gevraagd voor de meekoppelkansen, mogelijkheden om met de dijkversterking ook andere punten te realiseren. Hoe zit het o.a. met het fietspad in Lithoijen en welke ideeën zijn er voor de haven in Megen?

Project Meanderende Maas heeft opdracht om voor de gehele uiterwaarden oostelijk en westelijk van Megen een ontwerp te maken (Diedensche Uiterdijk, De Waarden en de Ossekamp). Tijdens de werkplaats is stil gestaan hoe dit in de tijd gerealiseerd gaat worden. In de oeverzone van de Diedensche Uiterdijk wordt al lang gegraven en binnenkort start ook de realisatie van het plan Demen-Dieden van Natuurmonumenten. Met het project Meanderende Maas realiseren we een groot deel van de Diedensche Uiterdijk en delen van de Ossekamp en De Waarden in de periode tot en met 2028. De realisatie van een deel van de Ossekamp, De Waarden en de kern van de Diedensche Uiterdijk valt buiten project Meanderende Maas en gaat plaatsvinden via de zogenoemde ‘zelfrealisatie’. Dat kan door de huidige eigenaar of een initiatiefnemer die te zijner tijd over de gronden beschikt, zoals Natuurmonumenten.

In 2023 gaat de schop de grond in. Daarvoor is nu al stil gestaan hoe dit er op hoofdlijnen uitziet, welke uitgangspunten we hanteren, hoe lang we aan het werk zijn en hoe we hinder voorkomen.

Bent u benieuwd naar het verslag, klik hier.