Vervolg structuurvisie

Tot en met 23 maart 2020 was er inspraak mogelijk op de structuurvisie met daarin de maatregelen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling uit het voorkeursalternatief Meanderende Maas. Maar ook op de toekomstvisie van de betrokken provincies op de regio rond de Maas tot 2050 en de bijhorende milieueffectrapportage. Tijdens vier inloopbijeenkomsten in februari en maart hebben wij de maatregelen toegelicht en vragen zo veel mogelijk beantwoord.

Reacties

Uit alle contacten blijkt dat mensen blij zijn met het behoud van de karakteristieke bomen. Ook met de recreatieve routes op de dijk en in de uiterwaarden. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over onder meer het fietspad achter de tuinen bij Maasbommel, de brug bij Appeltern en bijvoorbeeld het ontbreken van een pad in de uiterwaarden bij Lith. Bewoners aan de dijk hebben veel vragen over de concrete invulling van hun situatie bij de dijk. Ook zijn door enkele van hen zorgen geuit over mogelijke schade aan huizen en overlast door de werkzaamheden. In de volgende fase, de planuitwerking gaan wij de dijk tot in detail ontwerpen en uitgebreid aandacht besteden aan de geuite zorgen.

Vervolg

Op dit moment worden de ingediende zienswijzen door de provincies gewogen en voorzien van een reactie. Alle ingediende zienswijzen en reacties komen in de Nota van Zienswijzen. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft in april haar reactie al bekendgemaakt.

De provincies Noord-Brabant en Gelderland zijn nu bezig om de structuurvisie door Provinciale Staten vast te laten stellen, naar verwachting eind juni/begin juli 2020.