Totaaloverzicht van stukken die ter inzage liggen

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten en vergunningen van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen eerder in ontwerp vastgesteld en hebben van 17 augustus t/m 27 september 2023 ter inzage gelegen. Bekijk de informatie van de ter inzage destijds. 

Vervolgens hebben de overheden de binnengekomen zienswijzen betrokken bij het komen tot vastgestelde besluiten en vergunningen. Deze liggen nu van 23 mei t/m 4 juli 2024 ter inzage. De beoordeling/beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in een ‘Nota van antwoord’, welke samen met de vastgestelde besluiten nu zijn gepubliceerd. In de Nota van Antwoord is ook beschreven of er naar aanleiding van zienswijzen wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Daarin vermelden wij ook hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State. Iedereen die een zienswijze/reactie heeft ingediend, heeft persoonlijk bericht gekregen.

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In totaal hebben 121 belanghebbenden een zienswijze ingediend op het project Meanderende Maas. In de Nota van Antwoord Bijlage 1 wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven. Ook is aangegeven welke zienswijzen tot wijzigingen van de plannen hebben geleid.

Tip: soms duurt het even voordat een bestand goed gedownload kan worden, klik dan gewoon even opnieuw.

Projectplan Waterwet Dijkversterking

Besluit waterschap Aa en Maas Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein-Lith

Goedkeuringsbesluit provincie Noord-Brabant Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein – Lith

Projectplan Waterwet Dijkversterking Ravenstein – Lith (gewijzigd)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen

1.      Dijkontwerp Dijksectie 1 Ravenstein (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 4 Megen (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 6 Macharen (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 8 Oijen (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 10 Lithoijen (gewijzigd)

1.      Dijkontwerp Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Alle dijksecties (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 1 Ravenstein (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 4 Megen (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 6 Macharen (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 8 Oijen (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 10 Lithoijen (gewijzigd)

2.      Dijkontwerp technische profielen – Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen (gewijzigd)

3.      ProjectMER

4.      Factsheets redeneerlijn dijkoplossing

5.      Vervallen

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 1 Ravenstein (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 4 Megen (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijk sectie 6 Macharen (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningenl Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 8 Oijen (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 10 Lithoijen (gewijzigd)

6.      Grondverwervingstekeningen Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen (gewijzigd)

7.      Programma van Eisen Archeologie – Kleiinkassing en Sloten

7.      Programma van Eisen Archeologie – Afgraving bestaande dijk ten behoeve van herprofilering

7.      Programma van Eisen Archeologie – Inventarisatiekaart dijktypen en cultuurlandschappen

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Totaal

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 1 Ravenstein

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 4 Megen

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 6 Macharen

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 8 Oijen

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 10 Lithoijen

8.     Kaarten Inventarisatie Kabels en Leidingen Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

9.     Vervallen

10.   Watercompensatie binnen project Meanderende Maas

11.   Rivierkundige beoordeling

12.   Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas (gewijzigd)

13.   Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven

14.   Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd)

15.   Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd)

16.   Kaarten en doorsnedes beschrijving dijkontwerp per dijktracé (gewijzigd)

17.   Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld Meanderende Maas

18.   Onderbouwing buitendijks ruimtebeslag

Projectplan Waterwet Geulen en Weerdverlaging

Projectplan Waterwet Geulen en Weerdverlaging Meanderende Maas (gewijzigd)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen

1.      Projectgrens – Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging Meanderende Maas

2.      Legenda dwarsprofielen – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 1 (dwarsprofiel A) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 2 (dwarsprofiel B) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Diedensche Uiterdijk 3 (dwarsprofiel C) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Drempel Appeltern (dwarsprofiel D) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Oeverzone Megen (dwarsprofiel E) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 1 (dwarsprofiel F) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 2 (dwarsprofiel G) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Meander de Waarden 3 (dwarsprofiel H) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      De Waarden zelfrealisatie (dwarsprofiel I) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.       Lelyzone de Waarden 1 (dwarsprofiel J) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Geul Maasbommel-Oost (dwarsprofiel K) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Lelyzone De Ossekamp (dwarsprofiel L) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

2.      Geul Maasbommel-West (dwarsprofiel M) – Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging

3a.  Ruimtelijke inrichtingskaart Ontwerp Projectplan Waterwet geulen en weerdverlaging (gewijzigd)

3b.  Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd)

4.      Ontgravingskaart Diedensche Uiterdijk: blad 1 (gewijzigd), blad 2 (gewijzigd) en blad 3 (gewijzigd)

4.      Ontgravingskaart Ossekamp

4.      Ontgravingskaart Oeverzone Megen

4.      Ontgravingskaart Maasbommel-Oost

4.      Ontgravingskaart  Maasbommel-West: blad 1 (gewijzigd) en blad 2 (gewijzigd)

4.      Ontgravingskaart  De Waarden: blad 1 (gewijzigd), blad 2 (gewijzigd) en blad 3 (gewijzigd)

4.      Ontgravingskaart  Drempel Appeltern

4.      Ontgrondingstekening Diedensche Uiterdijk met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en 2)

4.      Ontgrondingstekening Ossekamp met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en 2)

5.      Kadastrale kaart Diedensche Uiterdijk

5.      Kadastrale kaart De Waarden

5.      Kadastrale kaart Ossekamp

5.      Kadastrale kaart Oeverzone Megen

5.      Kadastrale kaart Maasbommel-West

5.      Kadastrale kaart Maasbommel-Oost

5.      Kadastrale kaart Drempel Appeltern

6.      Vegetatiekaart projectplan waterwet

7.      Rivierkundige beoordeling

8.a   Memo normatieve toestand (gewijzigd)

8.b   Kaartvlakken van vrije ruimte (gewijzigd)

9.a   Erosie-beschermende maatregelen (gewijzigd)

9.b   Overzichtskaart oever- en bodembescherming totaal (gewijzigd)

10.   Geohydrologisch onderzoek

11.a BPRW toetsingskader waterkwaliteit

11.b KRW MIRT3 toetsformulier

11.c Notitie tijdelijke effecten KRW

12.   Waterbodemkwaliteitskaart

13.a Tijdelijke laad- en losvoorzieningen

13.b Locaties tijdelijke grondopslag

14.   Kaart kabels en leidingen

15.   Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas (gewijzigd)

16.   Notitie samenhang projecten Meanderende Maas (gewijzigd)

17.   ProjectMER

ProjectMER

ProjectMER – MER 2e fase Meanderende Maas

Aanvulling Miieueffectrapport Meanderende Maas

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen

1.      Begrippenlijst (opgenomen in ProjectMER)

2.      Referentielijst (opgenomen in ProjectMER)

3.      MER 1e fase (Plan-MER)

4.      Recreatieve voorzieningen en routenetwerken exclusief zelfrealisatiegebieden

5.      Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

6.a Trade-off-Matrices Dijk

6.b Trade-off-Matrices Geul

7.a Conditionerend onderzoek – bureaustudie natuur

7.b Ecologisch onderzoek

8.a Geohydrologisch onderzoek

8.b Hydrologische effectbeoordeling geul Maasbommel

9.      Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie onderzoek 20 april 2023

9.      Uitgangspunten voor en uitkomsten van het stikstofdepositie onderzoek 27 juli 2023

9.      AERIUS berekening gebruiksfase

9.      AERIUS berekening aanlegfase maatgevend jaar inclusief referentiesituatie

9.      AERIUS berekening referentiesituatie 

9.      AERIUS berekening gebruiksfase inclusief referentiesituatie 

9.      Notitie onderbouwing interne saldering 21 april 2023

9.a Passende beoordeling stikstofdepositie 3.0

9.a Passende beoordeling stikstofdepositie 4.0

10.   Archeologisch vooronderzoek – De bocht afgesneden

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 1 Tijdschaal (zie bovenstaand document ‘archeologisch vooronderzoek – de bocht afgesneden’)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 2 Boorbeschrijvingen

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 3 Vondstlijst

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 4 Monsterlijst

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5a Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (1 van 2)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5b Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (2 van 2)

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 6 Adviezen per lithogenetische eenheid met de hoogteligging per deelgebied

10.   Archeologisch vooronderzoek – bijlage 7 Toelichting op en disclaimer bij de gegevens in de attribuuttabel van de SHAPE-file

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Diedensche Uiterdijk

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker Noord

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Megen

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek De Waarden

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Ossekamp

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasbommel

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Legenda Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 3 Hoogteligging bovenste archeologisch niveau en de daar door de bevoegde overheid bovenop gehanteerde buffer

10.   Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 4 Zanddieptekaart

11.   Vervallen

12.a Geluidsonderzoek

12.b Geluid – werkbeschrijving aanlegfase natuur

13.   Trillingsonderzoek

14.   Rapportage Doelbereik en Milieueffecten VO

15.   Compensatieplan Natuurnetwerk Brabant

Toetsingsadvies Commissie mer

Definitief toetsingsadvies Commissie mer

Voorlopig toetsingsadvies Commissie mer

Beschikking Ontgrondingenwet Noord-Brabant

Beschikking Ontgrondingenwet (Noord-Brabant) (gewijzigd)

Aanvraagfromulier ontgrondingsvergunning (Noord-Brabant)

Toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning (Noord-Brabant) (gewijzigd)

Bestuursovereenkomst planuitwerking Meanderende Maas

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen

A.     Overzichtskaart te ontgraven delen Brabantse zijde

A.     Hoogtekaart huidige hoogte Brabantse zijde

A.     Hoogtekaart ontwerp hoogte Brabantse zijde

A.     Ruimtelijke inrichtingskaart (gewijzigd)

A.     Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd)

B.     Kadastrale kaart Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)

B.     Kadastrale kaart Ossekamp

B.     Kadastrale kaart Oeverzone Megen

B.     Kadastrale kaart De Waarden

B.     Watergang Maasakkerstraat – Maas Diedensche Uiterdijk

B.     Watergang Rulstraat Diedensche Uiterdijk

B.     Dijkontwerp kadastrale percelen kleiinkassingen (blad 1 tm 9)

C.     Eigenaren in Brabant waar gegraven wordt AVG-versie

D.    Ontgravingskaart Ossekamp

D.    Ontgravingskaart Diedensche Uiterdijk (blad 1, blad 2 en blad 3) (gewijzigd)

D.     Ontgravingskaart  Oeverzone Megen

D.     Ontgravingskaart De Waarden (blad 1, blad 2 en blad 3) (gewijzigd)

E.      Ontgrondingstekening Diedensche Uiterdijk met opbouw ondergrond en uitwissellocatie (blad 1 en blad 2) (gewijzigd

E.      Ontgrondingstekening Ossekamp met opbouw ondergrond en uitwissellocatie

F.      Dijkontwerp Dijksectie 1 Ravenstein

F.      Dijkontwerp Dijksectie 2A Neerlangel en 2B Dedem-Dieden

F.      Dijkontwerp Dijksectie 3 Diedensche Uiterdijk

F.      Dijkontwerp Dijksectie 4 Megen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 5A Achterzijde Megen en 5B De Waarden

F.      Dijkontwerp Dijksectie 6 Macharen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 7A Ossekamp en 7B Boveneind

F.      Dijkontwerp Dijksectie 8 Oijen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 9A Benedeneind en 9B Hemelrijkse Waard

F.      Dijkontwerp Dijksectie 10 Lithoijen

F.      Dijkontwerp Dijksectie 11 Provinciale weg N625 Lithoijen

F.      Dijkontwerp technische profielen – Alle dijksecties

F.      Dijkontwerp – Maximale ontgravingsdiepte klei-inkassingen (gewijzigd)

G.     Vervallen

H.     Uitvoeringswerkplan dijkversterking en rivierverruiming in Brabant en Gelderland

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – Huis Maasakker te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – Huis Maasakker te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek – Kaartbijlage

I.       Programma van Eisen Meanderende Maas – kronkelwaard De Waarden te Megen – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – klei-inkassing en sloten te Dieden (..)  – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Afgraving bestaande Maasdijk (..) – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Afgraving bestaande Maasdijk (..) – Kaartbijlage

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Doorsneden historische elementen (..)  – Archeologisch proefsleuvenonderzoek

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Kronkelwaarden (..) – Proefsleuvenonderzoek en opgraving

I.       Programma van Eisen – Meanderende Maas – Kronkelwaarden (..) – Proefsleuvenonderzoek en opgraving – Bijlage 6

I.       Kaartbijlage archeologische begeleiding (1-2)

I.       Kaartbijlage archeologische begeleiding (2-2)

I.       Kaartbijlage Hoogteligging archeologisch niveau

J.       Archeologisch vooronderzoek – De bocht afgesneden

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 1 Tijdschaal (zie bovenstaand document ‘archeologisch vooronderzoek – de bocht afgesneden’)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 2 Boorbeschrijvingen

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 3 Vondstlijst

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 4 Monsterlijst

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5a Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (1 van 2)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 5b Briefcorrespondentie tussen Cunen en Holwerda (2 van 2)

J.       Archeologisch vooronderzoek – bijlage 6 Adviezen per lithogenetische eenheid met de hoogteligging per deelgebied

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Diedensche Uiterdijk

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasakker Noord

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Megen

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek De Waarden

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Ossekamp

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 1 Resultaten archeo-landschappelijk onderzoek Maasbommel

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 2 Legenda Geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 3 Hoogteligging bovenste archeologisch niveau en de daar door de bevoegde overheid bovenop gehanteerde buffer

J.       Archeologisch vooronderzoek – Kaartbijlage 4 Zanddieptekaart

K.      Geohydrologisch onderzoek

K.      Monitoringsplan Geohydrologie

L.      ProjectMER

M.    Vervallen

N.     Vervallen

O.     Vervallen

P.      Vervallen

Q.     Rivierkundige beoordeling

Besluit Ontgrondingenwet Gelderland

Besluit Ontgrondingenwet Meanderende Maas – Gelderland (gewijzigd)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen bij het besluit

Besluit bijlage Voorschriften en belangenafweging (zie besluit)

Hoogtekaart huidige hoogte Gelderse zijde

Hoogtekaart ontwerphoogte Gelderse zijde

Ruimtelijke inrichtingskaart (gewijzigd)

Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden (gewijzigd)

Overzichtskaart te ontgraven delen Gelderse zijde

Ontgravingskaart  Drempel Appeltern

Ontgravingskaart Maasbommel-Oost

Ontgravingskaart  Maasbommel-West (blad 1 en blad 2)

ProjectMER

MER 1e fase (Plan-MER)

Bestemmingsplan Meanderende Maas 2022, gemeente Oss

Besluit herziening ontwerp bestemmingsplan buitengebied Oss (gewijzigd)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Planregels herziening bestemmingsplan buitengebied Oss en bijlagen

Planregels herziening bestemmingsplan buitengebied Oss (gewijzigd)

 1. Lijst van rechtstreeks toelaatbare aan-huis-gebonden activiteiten (opgenomen in hoofddocument)
 2. Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld Meanderende Maas

Toelichting en bijlagen

Toelichting herziening bestemmingsplan buitengebied Oss (gewijzigd)

 1. ProjectMER
 2. Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatie (gewijzigd)
 3. Ruimtelijk Kwaliteitsbeeld Meanderende Maas
 4. Analyse luchtkwaliteit
 5. Kaart kabels en leidingen
 6. Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven
 7. Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas (gewijzigd)

Verbeelding

Verbeelding herziening bestemmingsplan buitengebied Oss (gewijzigd)

www.ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan West Maas en Waal

Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan West Maas en Waal (gewijzigd)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Aanvraag en bijlagen

Aanvraag afwijken bestemmingsplan West Maas en Waal

Ruimtelijke onderbouwing – Behorende bij aanvraag Omgevingsvergunning afwijken Bestemmingsplan West Maas en Waal (gewijzigd)

1.      Ruimtelijke inrichtingskaart exclusief zelfrealisatiegebieden

2.      Legenda behorende bij inrichtingskaarten (zie bijlage 1 ruimtelijke inrichtingskaart)

3.      Stappenplan grootschalig grondverzet

4.      ProjectMER

5.      Legenda geomorfogenetische en archeologische potentie- en advieskaart

5.      Tekeningen kabels en leidingen Appeltern

5.      Tekeningen kabels en leidingen Maasbommel Oost

5.      Tekeningen kabels en leidingen Maasbommel West

6.      Conditionerend onderzoek Conventionele Explosieven

7.      Participatieverslag Verkenning en Planuitwerking Meanderende Maas (gewijzigd)

Omgevingsvergunning Kappen en Herplant Oss

Omgevingsvergunning Kappen Oss (gewijzigd)

Memo geen bijzondere bomen

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Aanvraag en bijlagen

Begeleidend schrijven Kappen en Herplant – Behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning kappen gemeenten Oss (gewijzigd)

1.      Planning bomenkap en herplant Oss

2.      Overzichtskaarten 0-situatie bomen Oss

3.      Gegevens van alle te kappen bomen Oss

3.      Overzichtskaart te kappen bomen Oss

4.      Bomen effectanalyse Oss

4.      Boombescherming Leaflets

5.      Overzichtskaart her te planten bomen – Ooibos Diedensche Uiterdijk (gewijzigd)

Omgevingsvergunning Kappen en Herplant West Maas en Waal

Besluit verlening omgevingsvergunning uitgebreid – kappen bomen West Maas en Waal (gewijzigd)

Activiteitenplan Wet Natuurbescherming

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Aanvraag en bijlagen

Aanvraag Omgevingsvergunning Kappen West Maas en Waal

Begeleidend schrijven Kappen en Herplant West Maas en Waal (gewijzigd)

1.      Planning bomenkap en herplant West Maas en Waal

2.      Overzichtskaarten 0-situatie bomen West Maas en Waal

3.      Gegevens van alle te kappen bomen West Maas en Waal

3.      Overzichtskaart te kappen bomen West Maas en Waal

4.      Bomen effectanalyse West Maas en Waal

5.      Boombescherming Leaflets

Verkeersbesluit Maasakkerstraat Oss

Verkeersbesluit Afsluiten Maasakkerstraat Oss

Bijlage bij Verkeersbesluit Afsluiten Maasakkerstraat Oss

Onderlegger verkeersbesluit Maasakkerstraat

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Watervergunning vegetatie uiterwaarde

Watervergunning vegetatie uiterwaarden (gewijzigd)

Toelichting op de vergunningsaanvraag watervergunning vegetatie uiterwaarden (gewijzigd)

 1. Vegetatiekaart – Watervergunning (bijlage is te vinden in de toelichting)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Watervergunning Maasbommelse Veerweg

Watervergunning Maasbommelse Veerweg (gewijzigd)

Toelichting op de Aanvraag Watervergunning Maasbommelse Veerweg (gewijzigd)

 1. Technische tekening watervergunning Maasbommelse Veerweg (bijlage is te vinden in de toelichting)
 2. Raakvlak dijk watervergunning Maasbommelse Veerweg (bijlage is te vinden in de toelichting)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Watervergunning Haven Megen

Watervergunning Haven Megen (gewijzigde versie)

Toelichting op de aanvraag watervergunning haven Megen (gewijzigde versie)

 1. Definitief ontwerp Haven Megen exclusief zelfrealisatie (gewijzigde versie)
 2. Raakvlak dijk watervergunning haven Megen

Kaart parkeerplaats Haven Megen (gewijzigde versie)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Watervergunning Watergang Diedensche Uiterdijk

Beschikking watervergunning Watergang Diedensche Uiterdijk (gewijzigde versie)

Beschikking watervergunning Watergang Diedensche Uiterdijk – Verzendbrief (gewijzigde versie)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Bijlagen bij het besluit

 1. Tekening Watergang Maasakkerstraat – Diedensche Uiterdijk tussentijdse situatie
 2. Aanvraag en toetsing algemeen (bijlage is te vinden in het ontwerp besluit)
 3. Toetsing aanvraag (bijlage is te vinden in het ontwerp besluit)
 4. Advies Rijkswaterstaat Watervergunning Watergang Diedensche Uiterdijk
 5. Rechtsbescherming (bijlage is te vinden in het ontwerp besluit)

Aanvraag en bijlage

Toelichting bij aanvraag watervergunning aanpassing watergang Diedensche Uiterdijk (gewijzigde versie)

 1. Technische tekeningen watergang Diedensche Uiterdijk

Besluit watervergunning fietspad Maasbommel

Besluit watervergunning fietspad Maasbommel (gewijzigde versie)

 1. WT 7. Dam met duiker

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.

Aanvraag en bijlagen

Toelichting op de aanvraag watervergunning fietspad Maasbommel (gewijzigde versie)

 1. Kadastrale overzichtstekening Maasbommel West (zie bovenstaand document)
 2. Technische tekening ontwerp fietspad (zie bovenstaand document)

Technische tekening Fietspad Maasbommel – met opmerking (gewijzigde versie)

Besluit Nota Bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart

Besluit Nota bodembeheer en Waterbodemkwaliteitskaart (gewijzigde versie)

Technische rapportage  Waterbodemkwaliteitskaart Meanderende Maas

Nota Bodembeheer Meanderende Maas (gewijzigde versie)

Bij de documenten die ten opzichte van het ontwerp besluit zijn gewijzigd, staat ‘gewijzigd’. Vervolgens kunt u in de ‘Nota van Antwoord‘ lezen wat er precies is gewijzigd. In Bijlage 1 van de Nota van Antwoord wordt op elke zienswijzen een individuele reactie gegeven.